http://www.samosia.pl Związek, a dostrzeganie atrakcyjności innych ludzi http://www.kowbojki.pl Zbijam rak tematy http://www.kowbojki.pl Zbijam rak tematy http://www.samosia.pl HYNIO TO PEDAŁ JEST http://www.kowbojki.pl Najładniejsza i najbardziej przemiła kowbojka http://www.kowbojki.pl Zbijam rak tematy http://www.kowbojki.pl All I want for christmas is you http://www.kowbojki.pl Najładniejsza i najbardziej przemiła kowbojka http://www.samosia.pl Fajne czekoladki http://www.kowbojki.pl Miłość http://www.samosia.pl Kolega z pracy http://www.samosia.pl Kolega z pracy http://www.samosia.pl Problem z feriami http://www.kowbojki.pl Dostałam kontakt na reklamę bielizny w Londynie. wiosenna kolekcja, zdjęcia 20-22 grudzień. opłacają bilety i zakwaterowanie plus 2,5 tysiąca funtów brytyjskich zarobku.nawet nie wiem ile to jest http://www.kowbojki.pl Co mogę Nimfeczi powiedzieć o byciu fotografem http://www.kowbojki.pl Co mogę Nimfeczi powiedzieć o byciu fotografem http://www.samosia.pl Fajne czekoladki http://www.kowbojki.pl All I want for christmas is you http://www.samosia.pl Kolega z pracy http://www.kowbojki.pl Co mogę Nimfeczi powiedzieć o byciu fotografem http://www.kowbojki.pl Dostałam kontakt na reklamę bielizny w Londynie. wiosenna kolekcja, zdjęcia 20-22 grudzień. opłacają bilety i zakwaterowanie plus 2,5 tysiąca funtów brytyjskich zarobku.nawet nie wiem ile to jest http://www.kowbojki.pl Zbijam rak tematy http://www.samosia.pl Pytanie/propozycja dla Pań http://www.samosia.pl Pytanie życiowej łamagi.. http://www.kowbojki.pl All I want for christmas is you http://www.samosia.pl Pytanie/propozycja dla Pań http://www.samosia.pl Związek, a dostrzeganie atrakcyjności innych ludzi http://www.kowbojki.pl Zbijam rak tematy http://www.samosia.pl Pytanie życiowej łamagi.. http://www.kowbojki.pl Dostałam kontakt na reklamę bielizny w Londynie. wiosenna kolekcja, zdjęcia 20-22 grudzień. opłacają bilety i zakwaterowanie plus 2,5 tysiąca funtów brytyjskich zarobku.nawet nie wiem ile to jest http://www.kowbojki.pl Zbijam rak tematy http://www.kowbojki.pl Miłość http://www.samosia.pl Fajne czekoladki http://www.samosia.pl Problem z feriami http://www.samosia.pl Poważne pytanie http://www.samosia.pl Problem z feriami http://www.kowbojki.pl Zbijam rak tematy http://www.kowbojki.pl Najładniejsza i najbardziej przemiła kowbojka http://www.kowbojki.pl Zbijam rak tematy http://www.samosia.pl Kolor spermy? http://www.samosia.pl Pytanie życiowej łamagi.. http://www.kowbojki.pl Chciałem się dziś odezwać do tej dziewczyny, o której pisałem http://www.samosia.pl Poważne pytanie http://www.samosia.pl Kolega z pracy http://www.kowbojki.pl Chciałem się dziś odezwać do tej dziewczyny, o której pisałem http://www.samosia.pl Kolor spermy? http://www.samosia.pl Pytanie/propozycja dla Pań http://www.kowbojki.pl Chciałem się dziś odezwać do tej dziewczyny, o której pisałem http://www.samosia.pl HYNIO TO PEDAŁ JEST http://www.samosia.pl Problem z feriami http://www.kowbojki.pl Chciałem się dziś odezwać do tej dziewczyny, o której pisałem http://www.kowbojki.pl Zbijam rak tematy http://www.samosia.pl Pytanie/propozycja dla Pań http://www.kowbojki.pl Miłość http://www.kowbojki.pl Najładniejsza i najbardziej przemiła kowbojka http://www.kowbojki.pl Zbijam rak tematy http://www.samosia.pl Fajne czekoladki http://www.kowbojki.pl Co mogę Nimfeczi powiedzieć o byciu fotografem http://www.samosia.pl Związek, a dostrzeganie atrakcyjności innych ludzi http://www.samosia.pl Kolor spermy? http://www.samosia.pl Pytanie życiowej łamagi.. http://www.kowbojki.pl All I want for christmas is you http://www.kowbojki.pl Dostałam kontakt na reklamę bielizny w Londynie. wiosenna kolekcja, zdjęcia 20-22 grudzień. opłacają bilety i zakwaterowanie plus 2,5 tysiąca funtów brytyjskich zarobku.nawet nie wiem ile to jest http://www.samosia.pl ILONAOJ A TY CO O TYM SĄDZISZ? http://www.samosia.pl HYNIO TO PEDAŁ JEST http://www.samosia.pl ILONAOJ A TY CO O TYM SĄDZISZ? http://www.kowbojki.pl Zbijam rak tematy http://www.kowbojki.pl Zbijam rak tematy http://www.samosia.pl Poważne pytanie http://www.kowbojki.pl Miłość http://www.samosia.pl ILONAOJ A TY CO O TYM SĄDZISZ?
KAM
KAM
01.10.11, 11:42 | Liceum/Technikum / Chemia (wypracowanie)
Zgłoś

Funkcje węglowodanów w organizmie człowieka.

Funkcje węglowodanów w organizmie człowieka

•Ogólne wiadomości o cukrach:

Cukry to ogromna grupa związków chemicznych. Biochemicy określają cukry mianem sacharydów, a potocznie określamy je jako węglowodany. Obecnie nazwa węglowodany nie jest zalecana, jednak ma znaczenie historyczne. Została ona bowiem stworzona w XIX wieku, gdy chemicy bardzo cenili wzory sumaryczne. Stwierdzili oni, że wszystkie poznane prze nich cukry miały wzór sumaryczny CM(H2O)n. Cukry potraktowano więc jako związki składające się z wody i węgla, czyli "wodziany węgla" i nazwano je węglowodanami.

Węglowodany są to związki chemiczne, składające się z atomów wodoru, węgla oraz tlenu. Są one rozpowszechnionymi w przyrodzie pochodnymi alkoholi wielowodorotlenowych. Ze względu na wielkość i strukturę cząsteczek wyróżnia się trzy grupy cukrów: cukry proste (czyli monosacharydy) i cukry złożone, wśród których można wyróżnić dwucukry (zwane również disacharydami) i wielocukry (polisacharydy). Z uwagi na obecność charakterystycznych grup funkcyjnych, poza grupami wodorotlenowymi, które wchodzą w skład wszystkich węglowodanów, wyróżnia się aldozy (z grupami aldehydowymi -CHO w cząsteczkach) oraz ketozy (posiadające grupy ketonowe). Cukry można podzielić także ze względu na swoiste zachowania wobec pewnego typu odczynników, np. odczynnika Fehlinga (jest on zasadowym, ciemnoniebieskim roztworem, który zawiera związek kompleksowy miedzi(II) i aniony kwasu winowego) na cukry redukujące i cukry nieredukujące. Cukry proste można z kolei podzielić na: triozy (zawierające trzy atomy węgla w cząsteczce), tetrozy (o czterech atomach), pentozy (mające pięć atomów węgla w cząsteczce), a także heksozy, których cząsteczki posiadają sześć atomów węgla.


Do cukrów prostych zaliczane są: glukoza, fruktoza (można ja znaleźć w owocach i miodzie) oraz galaktoza, która jest składnikiem mleka. Glukoza, zwana także cukrem gronowym, o wzorze sumarycznym C6H12O6, jest to cukier prosty, który występuje we wszystkich organizmach żywych i to w postaci wolnej oraz jako składnik wielu związków chemicznych. Fruktoza natomiast należy do ketoz. Posiada ona ten sam wzór sumaryczny co glukoza, jednak inne wzajemne ułożenie atomów w cząsteczce. Jest ona bardzo słodka.

Węglowodany dwucząsteczkowe (dwucukry) to: sacharoza (czyli cukier biały, będący ekstraktem z buraków cukrowych albo trzciny cukrowej, sacharoza składa się z cząsteczki glukozy i fruktozy), laktoza jest utworzona z cząsteczek glukozy i galaktozy, stanowi ona składnik mleka ssaków oraz maltoza, którą tworzą dwie cząsteczki glukozy i jest ona podstawowym cukrem znajdującym się w piwie, a także wchodzi w skład kukurydzy.

Sacharoza jest białą, krystaliczną substancją, która doskonale rozpuszcza się w wodzie. Substancję tą znano w Chinach i Indiach już wiele tysięcy lat temu. W XVI sacharoza została sprowadzona do Europy, jednak ze względu na jej wysoką cenę nadal trwały poszukiwania innych tańszych źródeł tego związku. W 1747 roku A. Marggraf wyodrębnił sacharozę z buraków cukrowych. W Polsce sacharozy zaczęto używać dopiero na początku XIX wieku, a do tego czasu środek słodzący stanowił miód pszczeli.

Natomiast do cukrów złożonych, czyli polisacharydów zaliczana jest m.in.: skrobia (którą budują setki cząsteczek glukozy i jest ona obecna w zbożach (ryżu, pszenicy, a także kukurydzy), w bulwach (np. w ziemniakach), w korzeniach (np. korzeniach brukwi), roślinach strączkowych (w fasolce, soi, soczewicy, grochu, bobie, groszku oraz komosie ryżowej) oraz ziarnach. Skrobia to nierozpuszczalna w zimnej wodzie substancja, która w gorącej wodzie daje roztwór koloidalny tak zwany kleik skrobiowy, który po schłodzeniu gęstnieje. Proces ten wykorzystywany jest w przygotowaniu kisieli oraz budyniów. Cechą charakterystyczną skrobi jest zdolność do tworzenia niebieskiego zabarwienia z jodem. Pod wpływem ogrzewania roztworu zabarwienie granatowe zanika, natomiast po ponownym oziębieniu kleiku znów się pojawia. Skrobia występuje w roślinach w postaci widocznych pod mikroskopem ziarenek o kształcie i rozmiarach charakterystycznych dla roślin, z których pochodzi.

Innym polisacharydem jest glikogen zwany skrobią zwierzęcą. Składa się on jedynie z cząsteczek glukozy. Glikogen jest to substancja stała bez smaku i zapachu, pęczniejąca w zimnej wodzie. W organizmie zwierząt glikogen jest spotykany w wątrobie oraz w mięśniach, w niewielkich ilościach znajduje się również w drożdżach i grzybach. Glikogen pochodzący od różnych zwierząt i z różnych narządów tego samego zwierzęcia wykazuje różnice.

Celuloza to roślinny polisacharyd, który jest zbudowany z kilku tysięcy cząsteczek glukozy, które są połączone ze sobą tworząc nie rozgałęziony łańcuch. Celuloza jest to biała, nierozpuszczalną w wodzie substancja. Jest ona podstawowym elementem roślinnej ściany komórkowej, i nadaje tkankom elastyczność oraz wytrzymałość mechaniczną. Niektóre rośliny (takie jak np. len, bawełna) są praktycznie czystą celulozą. Drewno zawiera do 50% celulozy. Celuloza to związek organiczny występujący na Ziemi w ogromnych ilościach.

Ważny jest fakt, że ssaki nie produkują enzymu tzw. celulazy, który jest potrzebny do trawienia celulozy. Więc w przewodzie pokarmowym człowieka i zwierząt mięsożernych celuloza nie ulega rozkładowi. Zwierzęta roślinożerne mogą natomiast trawić celulozę, ponieważ ich przewód pokarmowy zawiera bakterie i pierwotniaki wytwarzające koniecznydo tego celu enzym.


•Węglowodany przyswajalne i nieprzyswajalne:

Z żywieniowego punktu widzenia sacharydy możemy podzielić na przyswajalne przez organizm człowieka (np. skrobia, fruktoza) oraz nieprzyswajalne, takie jak błonnik nazywany czasami także włóknem pokarmowym. Błonnik składa się z celulozy, pektyn i innych, które nie są trawione przez organizm człowieka związków chemicznych i mają dobry wpływ na pracę układu pokarmowego.

Węglowodany przyswajalne są podstawowym źródłem energii dla człowieka. Jednak organizm nie posiada dużych możliwości magazynowania węglowodanów przyswajalnych, dlatego muszą one być dostarczane z pożywieniem w miarę równomiernie w ciągu dnia. Zawartość glukozy we krwi jest stała i wynosi ona około 70-115 mg/dl. Glukoza pełni bardzo wiele ważnych funkcji w organizmie człowieka. Jest wykorzystywana przez czerwone ciałka krwi jako jedyne źródło energii oraz przez mózg. Za wysoki i za niski poziom glukozy we krwi jest bardzo niebezpieczny dla zdrowia człowieka. Osoby zdrowe nie obserwują dużych wahań w poziomie glukozy we krwi. Jednak brak bądź za mała ilość cukrów w pożywieniu przyczynia się do tego, że osoba taka odczuwa znużenie, nie może się skoncentrować na wykonywanej pracy, jest rozdrażniona i śpiąca. Za mała ilość cukrów podczas wykonywania wysiłku fizycznego przyczynia się do spadku wydolności fizycznej, siły mięśniowej i jest powodem szybkiego zmęczenia. Ponadto brak węglowodanów w pożywieniu, powoduje wytwarzanie glukozy przez sam organizm, ale zachodzi to koszem zniszczenia białek wchodzących w skład organizmu. Na skutek tego, zmniejsza się masa mięśniowa oraz dochodzi do osłabienia organizmu. Co więcej, tworzenie glukozy z białek powoduje powstanie toksycznego ubocznego produktu, którym jest amoniak, który jest metabolizowany przez wątrobę i wydalany przez nerki, co powoduje dodatkowe obciążenie wymienionych narządów.


Odpowiednia zawartość cukrów w diecie jest ogromnie ważna przede wszystkim dla osób chorych na cukrzycę. Cukrzyca jest przewlekłą chorobą metaboliczną, której podstawowym objawem jest podwyższona zawartość cukru we krwi. Cukrzycę można podzielić na następujące rodzaje:

•cukrzyca typu I (zwana również cukrzycą insulinozależną albo cukrzycą młodzieńczą), którą wywołuje zniszczenie komórek beta trzustki, które są odpowiedzialne za produkowanie i wydzielanie insuliny (insulina jest hormonem, który obniża poziom glukozy we krwi). Taki typ cukrzycy spotykany jest najczęściej u młodzieży oraz u dzieci, ale nie zawsze. Około 15-20 % ludzi chorych na cukrzycę ma właśnie cukrzycę typu I. Leczenie tego rodzaju cukrzycy polega na podawaniu insuliny oraz odpowiedni wysiłek fizyczny i dieta. Rozpoznanie cukrzycy typu I przeważnie jest łatwe. Objawami tego typu cukrzycy są silne pragnienie, częste oddawanie dużych ilości moczu, nagła utrata masy ciała, które mogą się przyczyniać do rozwoju śpiączki. W badaniach laboratoryjnych spotykany jest znacznie podniesiony poziom cukru we krwi oraz obecność cukru w moczu.
•cukrzyca typu II ( jest to cukrzyca dorosłych, nazywana również cukrzycą insulinoniezależną), powodem podwyższonego poziomu cukru we krwi w tym przypadku nie jest brak insuliny, ale jej nieprawidłowe funkcjonowanie w organizmie człowieka (chorzy są oporni na jej działanie). Najczęściej cukrzyca typu II występuje u ludzi otyłych, którzy często mają nadciśnienie tętnicze. Ten rodzaj cukrzycy występuje głównie u osób starszych. Ze wszystkich osób chorych na cukrzycę około 80-85% ma cukrzycę typu II. Leczenie tego rodzaju cukrzycy polega na stosowaniu odpowiedniej diety, dostosowanego do możliwości pacjenta wysiłku fizycznego oraz leków doustnych hipoglikemizujących (czyli o działaniu przeciwcukrzycowym). Jednak po pewnym czasie wszyscy pacjenci z tą chorobą wymagają stosowania insuliny. Cukrzyca typu II jest spotykana również u pewnej grupy ludzi młodych, którzy nie przekroczyli 35 roku życia - MODY (czyli maturity onset diabetes of the youth). Rozpoznanie cukrzycy typu II jest o wiele trudniejsze niż w przypadku typu I. Objawy mogą bardzo długo nie budzić żadnych podejrzeń u chorego i być trudne do zauważenia (szacuje się, że połowa osób mających cukrzycę typu II nie wie o swojej chorobie). Typowymi objawami jest utrata wagi, częste oddawanie moczu, zmęczenie, wzmożone pragnienie, infekcje skórne (np. grzybice lub czyraki), uczucie suchości w jamie ustnej, świąd sromu czy zaburzenie widzenia. U niektórych osób chorych na cukrzycę nie są spotykane żadne z wymienionych objawów.
•cukrzyca kobiet ciężarnych jest to cukrzyca, którą po raz pierwszy rozpoznaje się w ciąży i występuje ona do momentu urodzenia dziecka. U kobiet z cukrzycą ciężarnych jest większe ryzyko zachorowania w przyszłości na cukrzycę w porównaniu z kobietami, które nie miały tej choroby. Leczenie tego rodzaju cukrzycy powinno zachodzić wyłącznie w wyspecjalizowanych ośrodkach ginekologiczno-diabetologicznych.
•cukrzyca wtórna jest najbardziej zróżnicowaną etiologicznie grupą cukrzyc, które stanowią około 2-3% wszystkich typów cukrzyc. W tym przypadku cukrzycy towarzyszą inne zaburzenia, bądź zespoły chorobowe. Przyczynami cukrzycy wtórnej są między innymi: choroby trzustki, choroby gruczołów dokrewnych, nieprawidłowe odżywianie, hemochromatoza oraz przyczyny polekowe.
Cukrzycę rozpoznaje się na skutek wykonania pomiaru cukru we krwi Stężenie cukru wyrażone jest w miligramach glukozy na decylitr (mg/dl lub mg%) albo milimolach glukozy na litr (mmol/l). W celu przeliczenia wyniku z mmol/l na mg/dl, należy pomnożyć ilość mmoli przez 18 (np. 10mmol/l x 18 = 180mg/dl).

W 1994 roku całkowita liczba osób chorych na cukrzycę na świecie wynosiła 110,4 miliona.

Cukrzyca typu I i cukrzyca typu II mają podłoże genetyczne, czyli ryzyko pojawienia się tego schorzenia jest o wiele większe u tych ludzi, którzy są spokrewnieni z chorymi na cukrzycę.

Ryzyko zachorowania na cukrzycę rośnie wraz z wiekiem, zatem osoby, które przekroczyły 45 rok życia powinny co najmniej raz w roku badać poziom cukru we krwi.

Ponadto cukrzyca jest o wiele częściej spotykana u ludzi otyłych, którzy prowadzą siedzący tryb życia i mają nadciśnienie tętnicze oraz zaburzenia lipidowe.


Bardzo istotny jest także rodzaj węglowodanów, jaki jest dostarczany do organizmu wraz z pokarmem. Na przykład sacharoza, glukoza oraz laktoza są bardzo szybko trawione i przyswajane z przewodu pokarmowego, co jest przyczyną szybkiego wzrostu poziomu glukozy we krwi i powoduje to hiperglikemię (zbyt duże stężenie cukru we krwi). Najlepsze węglowodany w pożywieniu osób chorych na cukrzycę to węglowodany złożone. Są one bowiem zbudowane z cząsteczek glukozy, które są połączone ze sobą w bardzo długie łańcuchy i po przedostaniu się do przewodu pokarmowego ulegają tam trawieniu. Trawienie węglowodanów złożonych odbywa się w obecności odpowiednich enzymów, z których najważniejszymi są amylaza trzustkowa i enzymy występujące w jelicie cienkim. Trawienie to wymaga pewnego czasu, zatem glukoza z łańcuchów węglowodanowych jest uwalniana powoli w przewodzie pokarmowym. Następnie glukoza jest wchłaniana do krwi, ale odbywa się to przez cały czas trawienia węglowodanów. Wchłanianie glukozy zachodzi więc w sposób stopniowy, co zapobiega szybkiemu wzrostowi poziomu cukru we krwi, czyli hiperglikemii. Ponadto stopniowe wchłanianie glukozy i długotrwałe trawienie węglowodanów złożonych nie prowadzi do innego, bardzo niekorzystnego zjawiska u cukrzyków, jakim jest hipoglikemia (czyli tzw. niedocukrzenie), która może stanowić poważne zagrożenie dla życia osób chorych na tę chorobę.

Niedocukrzenie (inaczej hipoglikemia) to stan, w którym ilość glukozy we krwi jest za niska (stężenie glukozy we krwi obniża się poniżej 50 - 60 mg%).


Typowymi objawami niedocukrzenia są: uczucie silnego głodu, zlewne poty, przyspieszone bicie serca, dezorientacja, bóle głowy, uczucie niepokoju. Bardzo niski poziomi cukru może prowadzić do utraty przytomności, drgawek a nawet śmierci. Najczęstszymi przyczynami hipoglikemii są: spożycie za dużej ilości leku przeciwcukrzycowego, za duża dawka insuliny, nie zjedzenie posiłku albo duży wysiłek fizyczny (u chorego na cukrzycę leczonego doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi albo insuliną), a także spożywanie alkoholu.

W przypadku hipoglikemii bez straty przytomności trzeba natychmiast dać choremu cukier w jakiejkolwiek postaci (w kostce, słodki sok albo inny słodki napój np. coca-cola, herbatnik, itp.). Jeśli chory straci przytomność należy niezwłocznie wezwać lekarza w celu dożylnego podania glukozy i domięśniowo glukagonu. Takiemu pacjentowi nie wolno nic podawać doustnie (można ewentualnie włożyć do ust kostkę cukru między zęby a policzek).


Także osoby, które się odchudzają i dbają o zgrabną sylwetkę powinny dostarczać organizmowi z pożywieniem cukry złożone zamiast prostych. Ze względu na długotrwałe trawienie cukrów złożonych osoby takie dłużej odczuwają uczucie sytości. Nie spada poziom glukozy we krwi, co zmniejsza ryzyko pojawienia się napadów tzw. "wilczego głodu". Ponadto cukry złożone chronią przed wykorzystywaniem białek własnych organizmu do uzupełnienia braku glukozy. Dzięki temu nie zmniejsza się masa mięśniowa organizmu. Co więcej, przemiana materii także nie ulega zmniejszeniu, co jest bardzo ważne przy zapobieganiu występowania tak zwanego efektu jojo.

Błonnik pokarmowy stanowią węglowodany i ligniny, które wykazują oporność na działanie enzymów trawiennych człowieka. Ze względu na oddziaływanie na organizm człowieka błonnik pokarmowy można podzielić na:

- błonnik rozpuszczalny, który stanowią węglowodany częściowo przyswajalne przez organizm człowieka. Ulegają one degradacji w jelitach na skutek działania drobnoustrojów do związków wchłanianych i metabolizowanych w organizmie (takich jak pektyny, beta-glukany i gumy). Błonnik rozpuszczalny ma korzystne działanie na przemiany metaboliczne tłuszczów i węglowodanów

- błonnik nierozpuszczalny, który charakteryzuje się opornością na działanie drobnoustrojów oraz enzymów trawiennych (celuloza, hemicelulozy, lignina). Błonnik ten ma wpływ na pracę jelita cienkiego i grubego i przyczynia się do przyspieszenia perystaltyki jelit, a także pochłaniania i wiązania pewnych substancji chemicznych w przewodzie pokarmowym


Obecność błonnika pokarmowego w pożywieniu człowieka przynosi bardzo wiele korzyści. Błonnik ma wpływ na buforowanie oraz wiązanie nadmiaru kwasu solnego w żołądku. Powoduje on również zwiększenie wypełnienia jelit i pobudzenie ich perystaltyki. Błonnik pokarmowy przyczynia się do zwiększenia ukrwienia ścian jelit poprzez drażnienie, a także sprzyja rozwojowi korzystnej mikroflory w jelicie grubym, przeciwdziała nadmiernemu odwodnieniu stolca, powoduje zwiększenie jego objętość i zapobiega zaparciom. Poza tym błonnik zwiększa wydalanie kwasów żółciowych wraz z kałem, zmniejsza zawartość cholesterolu we krwi oraz ryzyko powstawania kamieni żółciowych. Kolejna zaletą błonnika pokarmowego jest to, że absorbuje on na swej powierzchni związki toksyczne, co ma wpływ na zmniejszenie ich wchłaniania z przewodu pokarmowego. Stwierdzono również, że odpowiednie stężenie błonnika pokarmowego we krwi człowieka, zmniejsza ryzyko zachorowania na raka jelita grubego i wystąpienia zaparć. Błonnik zmniejsza ponadto poziom glukozy we krwi, a co za tym idzie powoduje zmniejszenie wzrostu ilości insuliny po zjedzeniu posiłku.


Cukry proste są to węglowodany, które są źródłem energii dla człowieka. W trakcie trawienia węglowodany, z wyjątkiem błonnika, są rozkładane na cukry proste. Po zajściu trawienia w przewodzie pokarmowym, do organizmu wnikają jedynie cukry proste, które biorą udział w metabolizmie prawie wyłącznie jako glukoza. Zatem niezależnie od rodzaju cukru, który się zje, będzie on i tak zmieniony w glukozę.


Cukry tworzą się w przyrodzie w zielonych częściach roślin z wody i dwutlenku w procesie zwanym fotosyntezą. Do zajścia fotosyntezy konieczne jest światło słoneczne, które stanowi źródło energii dla tego procesu. Fotosyntezę można przedstawić za pomocą równania:


6CO2 + 6H2O = C6H12O6 + 6O2


Utworzone w procesie fotosyntezy związki chemiczne są głównym materiałem budulcowym i zapasowym organizmów roślinnych, i stanowią one około 80% suchej masy roślinnej. Ilość cukrów zawartych w organizmach zwierząt jest o wiele mniejsza i ma ona wartość około 2% suchej masy zwierząt. Z tego względu syntetyzowane przez rośliny węglowodany stanowią bardzo ważne substancje pokarmowe dla organizmów zwierzęcych. Organizmy zwierzęce są więc heterotrofami. Szacuje się, że nieustannie zachodząca od momentu powstania życia na Ziemi fotosynteza, spowodowała, że rośliny asymilują co roku ilość dwutlenku węgla, która odpowiada około175 miliardów ton pierwiastkowego węgla. To przede wszystkim z polisacharydów utworzyły się eksploatowane obecnie pokłady węgla brunatnego i węgla kamiennego.

Cukry proste, a także skrobia znajdują się w pokarmach, które poza tym posiadają także inne składniki. Do pokarmów, które zawierają cukry są zaliczane między innymi: mleko, owoce, pewne warzywa, pieczywo, zboże, płatki. Przeciętny mieszkaniec krajów wysokorozwiniętych spożywa dziennie około 400 do 500g węglowodanów. Bardzo ważne jest, aby produkty spożywcze poza węglowodanami zawierały także inne składniki, takie jak witaminy, błonnik oraz składniki mineralne.

W prawidłowej diecie węglowodany powinny dawać około 50-60% kalorii z produktów, które są łatwo przyswajalne. Natomiast dzienne spożycie sacharozy, ujęte w całkowitym zapotrzebowaniu nie powinno być większe niż 60g.


•Rola węglowodanów w organizmie człowieka:

Przeciętny człowiek spożywa dziennie około 500g cukrów, z czego około 30% stanowią cukry proste i dwucukry, natomiast aż 70% cukry złożone.

Węglowodany stanowią bardzo ekonomiczne źródło energii, która jest wykorzystywana przede wszystkim do utrzymania stałej temperatury ciała, do wykonywania prac fizycznych oraz prawidłowego funkcjonowania narządów wewnętrznych. Jeden gram węglowodanów wyzwala około 4,1 kalorii. Ostatecznymi produktami metabolizmu węglowodanów są woda i dwutlenek węgla, które są bardzo łatwe do usunięcia z organizmu. Poziom glukozy we krwi jest stały i wynosi on około 70-120 mg%. Węglowodany są materiałem do budowy składników strukturalnych komórek i ciał czynnych.

Cukry w organizmie człowieka pełnią nie tylko rolę energetyczną. Glukoza i produkty pośrednie jej utlenienia służą do produkcji innych związków chemicznych, np. związki, które powstają na skutek połączenia glukozy i białek pełnia kluczową role w budowaniu struktury komórek oraz w regulowaniu różnych procesów biochemicznych. Bardzo ważna rolę w organizmie pełni także ryboza, która jest zaliczana do cukrów prostych. Ryboza wchodzi w skład kwasów nukleinowych, które stanowią podstawę aparatu genetycznego w komórkach.Funkcje węglowodanów w wysiłku fizycznym:

Podstawowym procesem, w którym wyzwala się energia z węglowodanów dostarczanych do organizmu z pokarmem jest glikoliza. Glikoliza stanowi łańcuch reakcji chemicznych, które przekształcają glukozę w kwas pirogronowy i jednocześnie produkowane jest ATP.

W procesach tlenowych (zwanych aerobowymi) glikoliza stanowi wstępny etap cyklu Krebsa tzw. cyklu kwasu cytrynowego. W warunkach tlenowych pirogronian przedostaje się do mitochondriów, gdzie ulega całkowitemu utlenieniu do wody i dwutlenku węgla. Jeśli ilość tlenu jest za mała z pirogronianu tworzy się mleczan.

Cykl kwasu cytrynowego powoduje dostarczenie znacznie większej ilości związków wysokoenergetycznych niż glikoliza beztlenowa.

Jeśli wykonuje się długo trwający wysiłek fizyczny należy dostarczać organizmowi duże ilości skrobi, gdyż gwarantuje to stopniowe doprowadzanie glukozy, która powstaje w procesie hydrolizy. Spożywanie sacharozy albo glukozy zamiast skrobi może być stosowane jedynie przez krótki okres czasu i do tego tylko w małej ilości. Sacharoza nie powinna stanowić dużego procentu spożywanych węglowodanów.

Stwierdzono, że glukoza i fruktoza, są przenoszone przez krew z jelita do wątroby. Krew rozprowadza glukozę do wszystkich tkanek organizmu, w których glukoza się utlenia albo jest magazynowana jako glikogen, którego nadmierne ilości są przekształcane w tłuszcz. Fruktoza natomiast po wprowadzeniu przez krew do wątroby zostaje metabolizowana niemal w całości w tłuszcz, który odkłada się w ścianach naczyń krwionośnych.

Ważne jest to, aby nie zaczynać długotrwałego wysiłku fizycznego w czasie, gdy organizm wciąż odkłada glikogen w wątrobie oraz w mięśniach, ponieważ za wczesne rozpoczęcie wysiłku powoduje znaczne obniżenie poziomu cukru we krwi i spadek wydolności organizmu.


Edytor zaawansowany Zamknij
Podgląd:
Nazwa Kod Rezultat
Odstęp \ a następnie spacja
Nowa linia \\
Potęga x^{2}
Ułamek \frac{x}{y}
Pierwiastek \sqrt{x}
Pierwiastek n-tego stopnia \sqrt[n]{x}
Iloczyn wektorowy \times
Iloczyn skalarny \cdot
Układ 2 równań \left \{ {{y=2} \atop {x=2}} \right
Układ n równań (każde w nowej linii) \begin{cases} ax+b=0\\cx+d=0\\ex+f=0 \end{cases}
Indeks dolny x_{123}
Indeks górny x^{123}
Znaki specjalne \backslash \ \% \ \# \ \$ \ \& \ \^ \ \~
Kwantyfikator "istnieje" \exists
Kwantyfikator "dla każdego" \forall
Suma zbiorów \cup
Iloczyn zbiorów \cap
Mniejsze lub równe \leq
Większe lub równe \geq
Nierówność \neq
Około \approx
Najczęściej używane symbole:
Pi \pi
Nieskończoność \infty
Alfa \alpha
Beta \beta
Gamma \gamma
Wyrażenia zaawansowane:
Całka nieoznaczona \int{x}\, dx
Całka oznaczona \int\limits^a_b {x} \, dx
Limes \lim_{n \to \infty} a_n
Suma szeregu \sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}
Macierz \left[\begin{array}{ccc}1&2&3\\4&5&6\\7&8&9\end{array}\right]